An Arvor

Coastal regions of Brittany

Photographic series still in progress. Landscapes of the coastal regions of Brittany.


Me da gar, o môr don,
A iud evel eul lon
Pa c’houez ar gorventen !
Pa welan da c’hoummou
0 tired a dammou
Warzu d’am énézen !

Me gar da c’huannaden
0 tont war an aezen
Beteg va wele-kloz,
Hag ar soniou seder
A gannez er pellder,
En sioulder kun an noz.

Ar mor (La mer), Jean-Pierre Calloc’h